Przeglądanie: Edukacja

„Trzeba walczyć o edukację muzyczną”

Połączenie długotrwałych cięć do budżetów szkolnych i rosnący kryzys rekrutacji nauczycieli grozi katastrofą w edukacji muzycznej – twierdzi jeden z byłych dyrektorów muzycznych. Muzyka, wraz ze…